Regulamin  Kontakt / zgłoś nadużycie

Najczęściej szukane:
instrukcja obsługi aixam 400 pdf
instrukcja wymiany pióra wycieraczki
instrukcja wypełniania krs-z30
instrukcja obsługi laptopa fujitsu siemens
schemat elektryczny opel vectra c
Formaty dokumentów:
PDF (Adobe Portable Document Format) – jest jednym z najpopularniejszych formatów stosowanych podczas zapisywania dokumentów ponieważ zachowuje dokładny wygląd czcionek, kolorów i grafiki oryginału nie zmieniając go bez względu używaną platformę sprzętową oraz system operacyjny.

.DOC (Dokument programu Word ) - najczęściej używany dokument stworzony w edytorze tekstów Word, jego przewagą w stosunku do formatu pdf jest możliwość edycji.
Instrukcja wypełniania wniosków o przyznanie płatności na 2014 rok ...
14 Mar 2014 ściągnij INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2014 za pomocą formularza umieszczonego na stronie ...
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB__2014/WPI/Instrukcja_WPI_2014_ostatec
zna_dla_rolnika.pdf
Zasady deklarowania działek rolnych we wniosku o przyznanie ...
o przyznanie płatności na rok 2014 wraz z materiałem graficznymi oraz Instrukcję wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału do ściągnięcia
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB__2014/3._Zasady_deklarowania_dzialek_
rolnych_we_wniosku_2014.pdf
Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na ...
15 Mar 2014 do ściągnięcia płatności na rok 2014 za pomocą formularza umieszczonego ... Instrukcja wypełnienia wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego. WPI.
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB__2014/WPI/Prezentacja__WPI_2014.pdf
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA - Agencja Restrukturyzacji i ...
Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2013, należy zapoznać się pobierz teraz wniosek należy wypełnić zgodnie z wytycznymi zawartymi w części I Instrukcji. ...... W przypadku, gdy spersonalizowany wniosek na rok 2014 ma zostać ...
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2013/a/instrukcja_szczegolowa_2013_we
rsja_ostateczna.pdf
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU - Agencja Rynku Rolnego
29 Paź 2013 do pobrania Rok 2014. 1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego.
http://www.arr.gov.pl/data/01593/deminimis2014/instrukcja_dms_2014.pdf
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Warszawa, 1 stycznia 2014 r. INSTRUKCJA do pobrania WYPEŁNIANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PO KL ... - 16 -. 1. ..... końcowego wniosku o płatność i finalne rozliczenie projektu. ... projektu (odpowiednia liczba kolumn określających rok) oraz kolumny w ramach Harmonogramu realizacji projektu.
https://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%2520programowe/Attachments/127/
instrukcja_1_stycznia_2014.pdf
IW-1_413_MP Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ...
Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 do ściągnięcia.. rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. ..... do określenia statusu przedsiębiorcy, poprzedzającego rok obrotowy, w którym złożono wniosek. ..... o płatność ostateczną musi nastąpić do 31 grudnia 2014 roku.
http://www.sporol.warmia.mazury.pl/files/0/4408/IW-1_413_MP_5z.pdf
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - strona główna
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami udzielania pomocy finansowej2 dla działania do pobrania.. ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa wskazanego we wniosku o przyznanie płatności ... osoby (np. osoba urodzona w dniu 5 kwietnia ukończy kolejny rok życia po ...... dnia 31 grudnia 2014 roku.
http://www.sporol.warmia.mazury.pl/files/0/4408/A_IW_413_311.pdf
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ... - PROW
24 Cze 2013 do pobrania Przed wypełnieniem Wniosku o przyznanie pomocy, zwanego dalej Wnioskiem, należy zapoznać się z: .... rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. ..... Należy podać planowany termin zakończenia operacji lub jej etapów w układzie – miesiąc/rok. ... później niż do 31 grudnia 2014 roku.
http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-prow/04.07%2520IW%2520413%2
5206z.pdf
Wniosek o płatność 10 marca 2014 1 PROJEKT ... - PARP
10 Mar 2014 do ściągnięcia wypełnia tylko w ostatnim Wniosku o płatność (płatność końcowa). .... 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności stanowiącej refundację wydatków ... INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI WNIOSKU. 1.
http://pokl.parp.gov.pl/files/74/150/224/741/757/19303.pdf
Kliknij - Jakubów
1 Kwi 2014 do ściągnięcia zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok;. - przyjęcia w zarządzanie ... wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności ... graficznymi oraz instrukcją ich wypełniania. W 2014 r. w ...
http://www.jakubow.pl/pliki/IV_2014.pdf
wnioski obszarowe kampania 2014.pdf - Gmina Aleksandrów
płatności bezpośrednichna rok 2014 uprzejmie informuję, ze Biuro do pobrania stanem faktycznym na działkach na zasaach opisanych w instrukcji wypełniania wniosków ... Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania płatności w 2014 roku są.
http://www.gmina-aleksandrow.pl/upload/wnioski%2520obszarowe%2520kampania%252020
14.pdf
Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 313
Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 313.322.323 pobierz teraz wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki". ... Ankiety obejmują 5 kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku otrzymania ostatniej płatności. ... 3) za rok 2014 – do dnia 31.01.2015 r.
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/PROW/Pliki/Odnowa_rozwoj_wsi
/17_instrukcja_do_ankiety_monitorujacej.doc
Instrukcja wypełniania wniosku o dokonanie wybór lokalnej grupy ...
Instrukcja wypełniania wniosku o wybór lokalnej grupy działania ściągnij.. należy wpisać miejscowość, datę w formacie dzień-miesiąc-rok oraz złożyć w ... gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. ..... i aktywizacja (koszty bieżące) w poszczególnych latach od 2012 roku do 2014 roku.
http://www.prow.sbrr.pl/pliki/O%25C5%259B%2520IV%2520LEADER/Dzia%25C5%2582anie%2
5204.3/IWOW_v.2za.doc
Rolnictwo zrównoważone - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W ramach wchodzenia w życie ww. zmian płatność dla beneficjentów do pobrania.. jeżeli wysiewamy w roślinę ochronną i użytkujemy następny rok jako plon .... 2013/ 2014. I. ..... formularz wniosku rolnośrodowiskowego i instrukcję wypełniania wniosku ... terminie, w którym składasz wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich (w ...
https://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/23898/133776/file/I.pdf
Echa znad Sanu i Wisłoka - Gmina Tryńcza
10 Kwi 2014 do ściągnięcia i resortowych stałych komisji do końca kadencji 2014 r. Rada Gminy ... posiedzenia, na których opracował plany pracy na ten rok. ..... ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności ... oraz instrukcją ich wypełniania.
http://www.tryncza.eu/gazetka/echa12.pdf
instrukcja wypełniania wniosku (plik PDF) - Ministerstwo Kultury i ...
Niniejsza instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego dotyczącego Mechanizmu. Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego darmowe pobieranie Proszę wskazać przewidywaną datę rozpoczęcia (dzień, miesiąc , rok) i ..... ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności.
http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/media/Program_16/Instrukcja_do_wniosku_aplikacyj
nego_PL08.pdf
2014 ROK - 6.1.3 - 31.01.2014 r - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
31 Sty 2014 ściągnij przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc ... Alokacja środków Funduszu Pracy na rok 2014 wynosi: ... Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku ... wykazanie we wniosku o płatność wydatków poniesionych na zadanie ...
http://www.wup.zgora.pl/system/obj/3602_Dokumentacja%2520dotycz%25C4%2585ca%2520
naboru%2520wniosk%25C3%25B3w%2520-%25202014%2520ROK%2520-%25206.1.3%2520-%252031
.01.2014%2520r.pdf
Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze - Polska
25 Mar 2014 do pobrania Marszew, 6 kwietnia 2014. Dodatek reklamo .... za 2014 r. Wnioski o przyznanie wymienionych wy- żej rodzajów płatności można ... mi graficznymi oraz instrukcją ich wypełniania. ..... że co prawda rok 2014 będzie trudnym ...
http://d.polskatimes.pl/k/r/1/e3/2b/5332ae7b57326_z.pdf
Podręcznik wdrażania mikroprojektów - Euroregion Karpacki
Wersja z dnia 25.02.2014. 1. Program Współpracy ściągnij.. PRZEKAZYWANIE PŁATNOŚCI BENEFICJENTOM MIKROPROJEKTÓW. ..... Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków ..... z obowiązującymi na dany rok.
http://www.karpacki.pl/download/gfx/karpacki/pl/defaultaktualnosci/4/307/1/podre
cznik_wdrazania_mikroprojektow.pdf
Regulamin Naboru Wniosków - Wojewódzki Fundusz Ochrony ...
1 Sty 2014 do pobrania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2014”, ... przedsięwzięcia) na etapie składania dokumentów do podjęcia uchwały o przyznaniu pomocy ... należy wypełnić w języku polskim zgodnie z „Instrukcją.
http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/files/file/2014/01/Regulamin%2520Naboru%25202014
(1).pdf
Zalacznik-Nr2-Instrukcja-02082012
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach do ściągnięcia Ramowym Planem Realizacji Działań na rok 2009 przyjętym Uchwałą Nr 156/09 ..... oraz wypłaty płatności końcowej jest uzyskanie przez Wnioskodawcę wpisu ..... programów operacyjnych pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014r.
http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Documents/Nabory_FE/6-4/Zalacznik-Nr2-Ins
trukcja-02082012.doc
Instrukcja wypełniania wniosku PL03_11.03.2013
Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego pobierz teraz Wniosek należy wypełniać W języku polskim. ... Gospodarczego na lata 2009 ~ 2014 to znaczy projekty pt.: ... wskazać przewidywana datę rozpoczęcia (miesiąc, rok) i zakończenia (miesiąc, rok). ... zakończeniem naboru wniosków a podjęciem decyzji przyznania grantu.
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/1385342b79f100acb367d20e20e9cfd1.pdf
WNIOSEK KREDYTOWY - Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
do dnia. Załącznik do uchwały nr 2/2/2014 Zarządu Banku z dnia 20.01.2014r. zmieniający Zał. Nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej do. Nr tel.
http://sbppiaski.pl/files/upload/zal_1_wniosek_kredytowy_akt_po_6_zm.pdf
Dokumentacja naboru dla Poddziałania 6.1.3 PO KL - Wojewódzki ...
1 Sty 2014 ściągnij Alokacja środków Funduszu Pracy na rok 2014 wynosi: 269 588 500,00 PLN ... przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, .... Zasady wypełniania wniosku o płatność zostały zawarte w dokumentach pt. ..... i Polityki Społecznej - zawartych w instrukcji do załącznika nr 6 do ...
http://www.wup.mazowsze.pl/efspokl/pliki/File/Dokumentacja_naboru6_1_3_2014rok.p
df
Dokumentacja konkursowa (2014-03-28) - Mazowiecka Jednostka ...
12 Mar 2014 do pobrania przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. ... Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 30 kwietnia 2014 roku, nie będą ..... wykazanie w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych ..... 2.5 .12 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ...
http://pokl.mazowia.eu/g2/oryginal/2014_03/9b506e6e718a60f230fd83556a86c503.pdf
Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie projektu
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2014 r. do ściągnięcia. przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy .... o dofinansowanie projektu systemowego na dany rok budżetowy następuje .... Zasady wypełniania wniosku o płatność zostały zawarte w dokumencie pt.
http://efs.wup-katowice.pl/__data/assets/pdf_file/0014/10148/dokumentacja_naboru
_613_2014.pdf
Instrukcja wypełniania wniosku - LAWP
Formularz Wniosku o dofinansowanie naleŜy wypełnić w języku polskim. 4. Koszty we darmowe pobieranie.. na lata 2007 – 2014 oraz z obszarami preferowanymi wynikającymi z planu muszą wykazać .... kalendarza zgodnie z podanym formatem (dzień/miesiąc/rok). ...... tj. do 12 miesięcy od momentu złoŜenia Wniosku o płatność końcową.
http://www.lawp.lubelskie.pl/pdf/1_1/01_09/instrukcja_wypelniania_1_1.pdf